Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Chemii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Nauk Ścisłych
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Chemiczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Chemiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Fizyki i Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Biologiczno - Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Nowych Technologii i Chemii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi
  Ocena: brak danych

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/